JS Boolean

Objek Boolean mememiliki dua nilai: "true" atau "false". Kode berikut membuat objek Boolean ,myBoolean: 


var myBoolean = new Boolean(); 


Catatan: Jika objek Boolean tidak memiliki nilai awal maka akan bernilai 0, -0, null, "", false, undefined, atau NaN, objek diatur ke false.

baris kode berikut membuat objek Boolean dengan nilai awal false


var myBoolean = new Boolean(); 
var myBoolean = new Boolean(0); 
var myBoolean = new Boolean(null); 
var myBoolean = new Boolean(""); 
var myBoolean = new Boolean(false); 
var myBoolean = new Boolean(NaN); 


baris kode berikut membuat objek Boolean dengan nilai awal true


var myBoolean = new Boolean(1); 
var myBoolean = new Boolean(true); 
var myBoolean = new Boolean("true"); 
var myBoolean = new Boolean("false"); 
var myBoolean = new Boolean("Richard");
 
Bagikan halaman ke sosial media
 
 
 

   Komentar Anda